Jumat, 12 April 2013


Berikut ini adalah kumpulan dari nama bayi laki-laki dan perempuan, dan kali ini dikhususkan untuk nama Islam. Jadi bagi anda orang tua yang ingin memberikan nama yang islam anda bisa menggunakan referensi kami. Tapi ingat nama Islam tentu diambil dari bahasa arab, dan tidak setiap kata bahasa arab itu adalalah sesuatu yang islami. Jadi sebaiknya berhati-hati dahulu.
Sebelum anda menggunakan nama bayi islam, ada baiknya anda memilih nama yang kalau diucapkan bibir Indonesia terlihat pas. Nanti kan kasihan anak anda kalau namanya susah dilafalkan. Selain itu dalam pemilihan nama baik untuk bayi laki-laki dan untuk bayi perempuan alangkah seharusnya memperhatikan aturan pemberian nama dibawah ini :
 1. Sebaik-baik nama adalah ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman (Al-Hadits)
 2. Nama yang paling sesuai adalah Ĥarits dan Hammam (Al-Hadits)
 3. Nama yang paling buruk adalah Ĥarb dan Murrah (Al-Hadits)
 4. Dilarang menggunakan nama Barrah (Al-Hadits)
 5.  Dilarang menggunakan nama-nama yang berarti buruk
 6. Dilarang menggunakan nama sesembahan selain Allah, seperti ‘Abdul Ka’bah, dll
 7. Dilarang menggunakan Asmaa-ul Husnaa jika tidak memakai ‘Abdu di depannya
 8. Dilarang menggunakan nama-nama malaikat
 9. Dilarang menggunakan nama-nama menyerupai orang-orang di luar Islam
 10. Dianjurkan tidak menggunakan nama-nama yang terlalu panjang. Kebanyakan nama-nama bayi di zaman Nabi SAW hanya terdiri dari 1 kata saja
Ya 10 hal diatas mungkins sebaiknya anda perhatikan sebelum memberikan nama bayi anda. Jangan sampai doa yang ingin anda sampaikan kepada anak malah salah kaprah. Jadi Pikirkan baik dan buruk sebelum bertindah, karena nama ini akan digunakan anak anda sampai akhir hidupnya.
HARAP PERHATIAN ! Sebelum anda menggunakan salah satu di kumpulan nama di bawah ini. Pikirkan baik-baik, kemungkinan anda ejaan yang salah bahkan mungkin artinya. Jadi sebelum diberikan kepada bayi laki-laki dan perempuan anda, sebaiknya pastikan dengan menggunakan kamus dan orang2 yang mengerti tentang selah beluk nama
Oh ya sebelum bintang lupa, juga sudah memberikan tips mencari nama untuk bayi di artikel yang lalu.
Dan berikut adalah kumpulan dari nama bayi laki-laki dan perempuan… dalam islam

Kumpulan Nama Bayi Laki-laki Islam

 • Jaabir = pembaharu yang agung
 • Jaasim = tinggi besar
 • Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal
 • Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya
 • Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar
 • Jauhar = batu mulia
 • Jalaal = orang besar yang dihormati
 • Jamiil = tampan dan gagah
 • Jaasir = pemberani
 • Taamir = banyak rizki dan kebaikan
 • Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna
 • Tauĥiid = mengesakan Allah
 • Taufiiq = keberhasilan
 • Taqiy = yang bertaqwa
 • Taĥsiin = perbaikan
 • Ĥaazim = berkemauan keras
 • Ĥabiib = yang terkasihi
 • Ĥasiib = pemberi, pembuat perhitungan
 • Ĥafiizh = orang yang terjaga
 • Ĥaidar = pemberani
 • Ĥusaam = pedang yang tajam Ĥilmiy = penyabar, pemurah
 • Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah
 • Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya
 • Khaalid = tetap di tempatnya, kekal
 • Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab= banyak bicaranya
 • Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti
 • Khaalish = murni, bersih
 • Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan
 • Daariy = pandai, bijaksana
 • Daaniy = dekat
 • Tsaabit = kokoh
 • Tsaamir = yang berbuah
 • Tsamiin = mahal
 • Tsaqiif = sangat pandai
 • Tsaaqib = cerdas
 • Ĥaatim = hakim yang diserahi
 • Ĥaarits = yang membajak tanah, singa
 • Ĥaafizh = yang memelihara
 • Ĥaamid = yang bersyukur
 • Ĥibbaan = yang dikasihi
 • Ĥajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat
 • Ĥasan = baik rupa dan akhlaqnya
 • Ĥusain = sangat baik
 • Ĥakam = hakim yang bijaksana
 • Ĥakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat
 • Ĥaliim = lembut, sabar
 • Ĥamdaan = yang banyak pujian
 • Ĥumaid = diminutif dari Aĥmad
 • Ĥaniif = yang lurus
 • Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri
 • Daaris = orang yang belajar
 • Daliil = pemberi petunjuk kepada sesuatu
 • Dzakwaan = sangat cerdas
 • Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib
 • Dzakiyy = cerdas, pandai
 • Dzakiir = baik dan kuat ingatannya
 • Dzahab = emas
 • Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan
 • Raa-if = sangat penyayang
 • Raafi’ = kilauan halilintar
 • Raamiy = bintang, orang yang memanah
 • Rajab = pengagungan
 • Ramziy = yang dapat disimbolkan
 • Ruwaid = lembut
 • Raiĥaan = rizki, bunga
 • Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk
 • Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai
 • Raakaan = kemuliaan
 • Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu
 • Raziin = orang yang tenang, teguh
 • Raatib = permanen
 • Zaahid = tidak mencintai keduniaan
 • Zaahir = bercahaya
 • Zahraan = berkilau
 • Zuhair = wajah yang berseri-seri
 • Zaid = tambahan banyak
 • Zakiyy = suci, bersih
 • Zaahiy = wajah yang elok
 • Saabiq = lebih dulu dari yang lain
 • Saajid = orang yang bersujud kepada Allah
 • Saalim = orang yang selamat
 • Saamiy = berperawakan tinggi
 • Saliim = terhindar dari bahaya
 • Salmaan = yang selamat
 • Sa’iid = yang berbahagia
 • Sayyaaf = pejuang
 • Sayyid = pemuka
 • Siraaj = pelita
 • Suruur = kegembiraan
 • Saa-id = pemimpin
 • Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor, cahaya api
 • Syahiid = saksi, yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur
 • Syuraiĥ = lapang dada
 • Syafiiq = sangat lemah lembut
 • Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat, sangat pemberani
 • Asmar = berkulit coklat, tombak
 • Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi
 • Amiir = penguasa
 • Anwar = memiliki banyak cahaya
 • Aniis = ramah
 • Ayaad = dapat menguatkan, kokoh
 • Usaamah = singa
 • Asad = binatang buas yang disegani
 • Lathiif = lembut
 • Luqmaan = jalan terang
 • Laabid = singa
 • Maazin = wajah yang berseri
 • Maalik = pelindung, penanggung jawab
 • Ma-muun = yang dipercaya
 • Mubaarak = diberkahi
 • Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah
 • Mujaahid = pejuang
 • Majiid = mulia
 • Maĥbuub = yang dicintai dan disenangi
 • Maĥfuuzh = terpelihara
 • Maĥmuud = terpuji
 • Murraan = lembut
 • Maajid = terhormat
 • Mukhtaar = pilihan
 • Marjaan = butiran mutiara
 • Mursyid = pemberi petunjuk
 • Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya
 • Ma’ruuf = terkenal, kebaikan
 • Mahdiy = yang mendapat hidayah
 • Maimun = yang mendapatkan berkah
 • Amiin = dapat dipercaya
 • Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga
 • As’ad = orang yang berbahagia
 • Akram = yang memiliki kemuliaan
 • Aliif = lemah lembut
 • Imaam = pemimpin, teladan
 • Aĥmad = terpuji
 • Ariib = yang memiliki pengetahuan
 • Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang
 • Baaqir = memiliki kedalaman ilmu
 • Baĥr = lautan, genangan air yang banyak
 • Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya
 • Basyiir = pemberi kabar gembira
 • Burhaan = penjelasan
 • Basmaan = banyak tersenyum
 • Baasil = sangat pemberani, singa
 • Baahir = yang bersinar
 • Badraan = dua bulan purnama
 • Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan
 • Shaadiq = yang benar dalam ucapan
 • Shaarim = tajam
 • Shafwaan = jenih, cerah
 • Shaa-ib = yang benar
 • Shaabir = yang sabar
 • Shaaliĥ = lurus dan benar
 • Shiddiiq = selalu membenarkan
 • Shafiyy = murni
 • Shaamid = tegar
 • Dhaawiy = bercahaya
 • Dhaĥĥaak = banyak tersenyum
 • Thaariq = bintang pagi, baru
 • Thaalib = yang mencari, murid
 • Thaahir = suci, mulia
 • Thayyib = baik, enak, wangi
 • Thariif = ajaib, jarang yang sama
 • Zhaafir = yang menang
 • Zhariif = cerdik
 • Zhahiir = penolong
 • Zhaahir = nyata
 • Zhafar = kemenangan
 • ‘Aabid = orang yang beribadah
 • ‘Aadil = adil
 • ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui
 • ‘Aashim = penjaga yang tulus
 • ‘Aaqil = orang yang paham, berakal
 • ‘Aamir = orang yang menetap
 • ‘Utbah = lika liku lembah
 • ‘Atiiq = mulia, baik
 • ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat
 • ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang
 • ‘Aziiz = yang perkasa, kuat
 • ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan
 • ‘Aliyy = mulia, perkasa
 • ‘Ubaadah = banyak beribadah
 • ‘Athaa = rizki, kebaikan
 • ‘Ayyaasy = panjang umur
 • ‘Alwaan = tinggi
 • ‘Ammaar = kuat imannya, baik pujiannya, lemah lembut
 • ‘Amruu = kehidupan, agama
 • ‘Abbaas = singa
 • ‘Azzaam = berkemauan kuat
 • Ghaaziy = pejuang
 • Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya
 • Ghaalib = orang yang menang
 • Ghaaliy = mahal
 • Fu-aad = hati
 • Faa-iq = istimewa, menonjol
 • Faaris = penunggang kuda, pandai
 • Farĥaan = gembira
 • Fariid = unik, tiada bandingan, mutiara yang sangat berharga
 • Fadhiil = yang utama, berbudi
 • Faishal = pemimpin, pemisah antara hak dan batil
 • Faatiĥ = penakluk
 • Faaruuq = pemisah antara hak dan batil
 • Farraas = tajam pikirannya
 • Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan
 • Fahd = macan kumbang
 • Fauzaan = keberuntungan
 • Fathiin = cerdas
 • Qaasim = pemberi imbalan
 • Qudamah = lama
 • Qais = tinggi hati dan kuat
 • Qaabuus = gagah, tampan dan berkulit halus
 • Quthb = pemimpin
 • Kaatib = penulis
 • Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna
 • Kariim = murah hati, mulia
 • Kan’aan = yang mengumpulkan
 • Kanz = harta simpanan
 • Kinaan = tempat menyimpan anak panah
 • Kaasib = yang beruntung
 • Katsiir = banyak
 • Labiib = berakal, cerdik
 • Muraad = kehendak, maksud
 • Murtadhaa = yang diridhai
 • Marwaan = batu yang sangat keras
 • Mas’uud = yang beruntung, diberi kesenangan
 • Mushliĥ = yang melakukan perbaikan
 • Mu’aadz = orang yang terlindungi
 • Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain
 • Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk
 • Mumtaaz = istimewa
 • Munjid = penolong
 • Mundzir = pemberi peringatan
 • Muniir = bercahaya
 • Muhanaa = tenang, damai
 • Mahiib = orang yang karismatik
 • Muyassar = yang dimudahkan
 • Naajiy = yang terbebas dari keburukan
 • Naayif = tinggi
 • Nabiil = terhormat, punya kelebihan
 • Nadiim = pendamping
 • Nafiis = berharga, menjadi rebutan
 • Nawwaaf = unggul
 • Naufal = pemuda tampan
 • Najiib = mulia
 • Naashir = suka menolong
 • Naafi’ = yang memberi manfaat
 • Nashr = pertolongan
 • Na’iim = yang berbahagia
 • Naadir = berharga, jarang ada
 • Haadii = yang memberi petunjuk
 • Haasyim = orang yang tampil di depan
 • Haani- = yang menyenangkan
 • Humaam = pemberani, ambisius
 • Hisyaam = kedermawanan
 • Hilaal = bulan sabit
 • Waĥiid = satu-satunya
 • Waduud = penuh kasih sayang
 • Waliy = penolong
 • Waliid = bayi, anak kecil
 • Wahiib = yang dianugerahi
 • Yaasir = mudah
 • Yaafi’ = terhormat
 • Yaziid = pertumbuhan
 • Yassar = banyak kemudahan

Kumpulan Nama Bayi Perempuan Islam

 • ‘Afiifah = yang mensucikan dirinya
 • ‘Aqiilah = terhormat
 • ‘Ulayyaa = langit
 • ‘Aliyyah = tinggi
 • ‘Aabidah = taat
 • ‘Aatikah = jernih, mulia
 • ‘Aakifah = yang menetap
 • ‘Aasilah = yang berbuat baik
 • ‘Inaayah = pertolongan, perhatian
 • ‘Aathifah = rasa kasih sayang
 • ‘Atiiqah = wanita cantik
 • ‘Afraa- = tanah putih
 • ‘Ulaa = tinggi
 • ‘Alyaa- = tempat yang tinggi
 • Ghaadah = wanita yang lembut
 • Ghaaziyah = pejuang
 • Ghaitsaa- = awan yang menurunkan hujan
 • Faa-idah = manfaat
 • Faatiĥah = permulaan
 • Faraĥ = kegembiraan
 • Farĥah = yang menggembirakan
 • Faakihah = buah
 • Fariidah = mutiara yang tiada bandingnya
 • Fairuuz = batu permata berwarna biru kehijauan
 • Faa-izah = yang beruntung
 • Faadiyah = yang terlindung
 • Fikriyyah = mengandung unsur pikiran
 • Fullah = nama bunga putih yang harum
 • Fauziyyah = beruntung
 • Fatĥiyyah = memiliki sifat kemenangan
 • Fathiinah = cerdas
 • Qadriyyah = yang selalu bisa
 • Qamraa- = cahaya rembulan
 • Qasiimah = wajah cantik
 • Kamiilah = yang sempurna
 • Kifaayah = kecukupan
 • Kaltsum = wajah cantik
 • La-aalii = banyak mutiara
 • Lubaabah = pilihan
 • Labiibah = cerdas
 • Lamis = lembut sentuhannya
 • Lainah = pohon kecil
 • Lu-lu-ah = mutiara
 • Lubnaa = jenis pohon yang berair seperti madu
 • Lajain = perak
 • Lahfah = kerinduan
 • Lailaa = malam gelap
 • Maajidah = mulia, agung
 • Marjaanah = biji mutiara, batu merah
 • Mawaddah = kasih sayang
 • Maasah = batu permata yang mahal
 • Maa-isah = perawakan yang serasi
 • Madiiĥah = terpuji
 • Muraadah = yang dicintai
 • Maryam = tinggi (bahasa Suryani)
 • Masarah = kegembiraan
 • Miskah = minyak wangi
 • Mufiidah = yang bermanfaat
 • Maliiĥah = cantik
 • Munaa = harapan
 • Muniirah = bercahaya
 • Muniifah = tinggi, serasi
 • Muhjah = yang terbagus dan indah
 • Maisuun = bagus, tenang
 • Maariyah = wajah berseri seri
 • Maaziyah = awan yang membawa hujan
 • Nahdah = tinggi, mulia
 • Najdah = keberanian
 • Najlaa- = bermata hitam nan indah
 • Najwaa = bisikan, rahasia
 • Nahlah = tegukan minum yang pertama
 • Nuz-hah = tempat yang jauh
 • Nasmah = semilir angin
 • Naadirah = jarang ada
 • Naadiyah = para pendukung, penyeru
 • Naa-ilah = karunia
 • Nabiilah = terhormat
 • Najiibah = utama
 • Naziihah = terhindar dari hal-hal buruk
 • Nu’maa = hidup enak
 • Nafiisah = berharga, diminati
 • Nuhaa = pikiran
 • Haajar = istri nabi Ibraahiim a.s
 • Hanaa- = kegembiraan
 • Huwaidah = kehalusan
 • Hayaa = bagus lahiriahnya
 • Haaniyah = gembira
 • Haalah = bias cahaya di sekitar bulan
 • Haifaa- = ramping
 • Wardah = bunga, mawar
 • Widaad = kasih sayang
 • Wasiimah = berwajah cantik
 • Yamaamah= burung dara Yamnah = sebelah kanan
 • Yumnaa = diberkahi, sebelah kanan
 • Yaaquutah = batu permata warna warni
 • Yaafi’ah = tinggi, muda
 •  Ariiĥ  :  bau yang sedap
 • Izdihaar  :  kesuksesan
 • Ulfah  :  keramahtamahan
 • Atsiilah  :  memiliki keturunan baik
 •  Arwaa  :  pemandangan yang menawan
 •  Asmaa-  :  nama-nama
 • Aasiyah  :  ahli dalam pengobatan
 •  Alfiyah  :  memiliki sifat ribuan
 •  Afnaan  :  dahan
 • Aanisah  :  gadis yang baik jiwanya
 • Aniisah  :  lemah lembut
 • Iinaas  :  baik hati
 • Aaminah  :  berwibawa, dapat dipercaya
 • Amiinah  :  dapat dipercaya
 • Amiirah  :  pemimpin
 • Ariij  :  bau yang sedap
 • Bahiirah  :  wanita yang terhormat
 • Baahirah  :  cahaya terang benderang
 • Balqiis  :  ratu negeri Saba-
 • Badriyah  :  seperti bulan purnama
 • Taqiyyah  :  yang bertakwaTamiimah  :  perlindungan, penciptaan yang sempurna
  Tabriiz  :  lebih unggul
  Taimaa-  :  padang sahara
  Tuĥfah  :  yang sangat berharga
  Tsurayaa  :  bintang, kumpulan planet
  Tsamarah  :  buah
  Jauharah  :  mutiara
  Jiilaan  :  pilihan terbaik
  Jaidaa- :  leher yang jenjang
  Jaliilah  :  mulia
  Jamiilah  :  cantik
  Jinaan  :  taman-taman
  Jumaanah  :  butir mutiara berukuran besar
  Jauzaa-  :  bintang
  Jaa-izah  :  hadiah
  Ĥumnah  :  kemudahan
  Ĥasanah  :  kebaikan
  Ĥauraa  :  wanita berkulit putih bermata hitam
  Ĥaazimah  :  yang memiliki keteguhan hati
  Ĥaafizhah  :  pemelihara
  Ĥaamidah  :  yang memuji, bersyukur
  Ĥaaniyah  :  lemah lembut
  Ĥabiibah  :  kekasih
  Ĥasnaa  :  cantik
  Ĥuuriyah  :  bidadari
  Ĥusnaa  :  kesudahan yang menyenangkan, kelembutan
  Ĥulwah  :  mata dan mulut yang indah
  Ĥaliimah  :  penyabar
  Ĥamdah  :  pujian
  Ĥamiidah  :  yang terpuji
  Ĥawwaa  :  wanita pertama yang diciptakan Allah
  Khaatimah = kesudahan
  Khaalidah = abadi
  Khaznah = harta yang disimpan
  Khairiyah = yang memiliki sifat baik
  Khamiilah = beludru
  Khansaa- = yang memiliki hidung mancung, wanita baik
  Khaulah = rusa betina
  Daaniyah = dekat
  Diimah = hujan gerimis yang terus menerus
  Daumah = kelangsungan
  Diinah = taat
  Daanah = batu mulia
  Raabiĥah = yang beruntung
  Radhwaa = keridhaan
  Raĥiiq = minyak wangi
  Raiĥanah = berjiwa baik
  Raidah = angin semilir
  Rafiidah = yang diberi pertolongan
  Rajwaa = permohonan
  Rajiyyah = yang diharapkan
  Raajiĥah = yang utama
  Raajiyah = yang mengharapkan
  Raasiyah = tegar
  Raadhiyah = yang rela
  Raaqiyah = tinggi
  Raaniyah = yang terpukau
  Rabwah = tanah mendaki
  Raĥiil = yang berjalan, nama ibu nabi Yuusuf a.s
  Rasmiyyah = sesuai tatanan
  Radhiyyah = pandai
  Rafii’ah = tinggi
  Rifqah = perkumpulan, nama istri nabi Isĥaaq a.s
  Raudhah = taman yang rindang
  Rafiiqah = pendamping
  Ranaa = indah, enak dilihat
  Riqqah = kelembutan
  Zaakiyah = baik, tumbuh
  Zaahidah = wanita yang zuhud
  Zaahirah = berkilauan
  Zaahiyah = indah, berseri
  Zubaidah = inti, yang terbaik
  Zakiyyah = baik, terpuji
  Zahraa- = berseri, bercahaya
  Zarqaa- = langit biru, jernih
  Zahrah = bunga
  Zuhrah = keindahan
  Saarah = nyonya, nama istri nabi Ibraahiim a.s
  Saajidah = yang bersujud
  Saatirah = istri yang menutup aib suaminya
  Saalimah = terhindar dari bahaya
  Thallah = cantik, harum
  Zhaafirah = beruntung
  Zhariifah = wajah yang indah
  ‘Aa-idah = anugerah
  ‘Aarifah = yang mengetahui
  ‘Aamirah = melimpah
  ‘Adzbah = sedap
  ‘Aziizah = mulia, kuat
  Sajaa = tenang
  Su’daa = berbahagia
  Sa’diyyah = bersifat senang
  Sulaafah = anggur yang berair sebelum diperas
  Salmaa = selamat, sehat
  Sumayyah = berkedudukan tinggi
  Suniyyah = berkedudukan tinggi
  Saudah = harta melimpah
  Sayyidah = nyonya
  Saamiyah = terhormat
  Saahirah = rembulan
  Salsabil = nama mata air di surga
  Salwaa = madu
  Suhaa = bintang kecil yang berkelap kelip
  Sausan = naman bunga yang harum
  Syariifah = terhormat
  Syafiiqah = yang bersimpati, lemah lembut
  Syammaa- = yang berhidung mancung
  Syahlaa- = bermata kebiru-biruan
  Shibaa = kerinduan, kemudahan Shafiyyah = jernih, murni Shaafiyah = jernih
  Shadaa = kumandang Shabiyyah = gadis cilik
  Dhifaaf = pinggiran sungai Dhamrah = bekulit halus Dhaafiyah = hidup mewah
  Thaahirah = suci, mulia
  Thariifah = jarang ada
Silahkan dipakai Kumpulan nama diatas untuk menamai bayi laki-laki dan perempuan anda. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan taat akan agama islam

0 komentar:

Posting Komentar